مراد امیدی میرزایی

امام جمعه شهر : الشتر

استان : لرستان

تاريخ معارفه : 1400/4/17

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه گیان / همدان

امام جمعه قبلی این شهر : سیدسجاد موسوی

يکشنبه 1400/9/14 - 21 : 11

پرتال استان ها