محمدجواد شریعتی نژاد

امام جمعه شهر : آشخانه (مانه و سملقان)

استان : خراسان شمالی

تاريخ معارفه : 1400/4/17

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه سملقان

امام جمعه قبلی این شهر :

يکشنبه 1400/9/14 - 55 : 10

پرتال استان ها