محمدرضا جعفری

امام جمعه شهر : فرخشهر

استان : چهارمحال و بختیاری

تاريخ معارفه : 1400/4/17

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه سگزی / اصفهان

امام جمعه قبلی این شهر : سیدمحمد احمدی

يکشنبه 1400/9/14 - 38 : 12

پرتال استان ها