احمد نجنو

امام جمعه شهر : كهنوج

استان : کرمان

تاريخ معارفه : 1400/4/13

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه قلعه گنج / کرمان

امام جمعه قبلی این شهر : اکبر افشارمنش

يکشنبه 1400/9/14 - 19 : 11

پرتال استان ها