اکبر افشارمنش

امام جمعه شهر : رودبار جنوب

استان : کرمان

تاريخ معارفه : 1400/4/13

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه کهنوج / کرمان

امام جمعه قبلی این شهر : عباس گروهی

يکشنبه 1400/9/14 - 53 : 10

پرتال استان ها