علی زمانی

امام جمعه شهر : راور

استان : کرمان

تاريخ معارفه : 1400/4/10

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه چترود / کرمان

امام جمعه قبلی این شهر : علی تویسرکانی

يکشنبه 1400/9/14 - 33 : 11

پرتال استان ها